Security Noord Nieuwenhuis

Partner website →
PROFESSIONELE BEVEILIGING In Noord-Nederland

Security Noord Nieuwenhuis

Security Noord is een ervaren beveiligingsbedrijf dat 24/7 voor u klaarstaat. Onze gespecialiseerde beveiligers zorgen dat iedereen zich zo veilig mogelijk kan voelen, het garanderen van de veiligheid gaat in onze ogen gepaard met een prettige omgang. Zo bevinden onze beveiligers zich enerzijds midden in de menigte, maar verliezen ze anderzijds nooit hun taak uit het oog. We zijn een door het Ministerie van Justitie goedgekeurd beveiligingsbedrijf in Noord-Nederland en bieden u beveiliging op maat met diverse beveiligingsdiensten.

Hans Nieuwenhuis, directeur van Security Noord is al enkele jaren lid van StreetGasm en draagt de evenementen van StreetGasm een warm hart toe.

Security Noord Nieuwenhuis
Ottolaan 12-1
9207 JR Drachten
info@security-noord.nl